Lijfrente, veel gestelde vragen

Verkopen op lijfrente. Veel gestelde vragen

Een verkoop op lijfrente is een complexere materie. Veel kopers en verkoper zitten met tal van vragen.

Hieronder geven wij u graag een overzicht van veel gestelde vragen.

U vindt hier ook de volledige artikels

Wat is verkoop op lijfrente?

In principe is een verkoop op lijfrente een soort financieringsvorm.  U verkoopt uw eigendom maar ontvangt de verkoopprijs niet onmiddellijk.  U ontvangt een startbedrag (bouquet) en een periodieke rente.  Lees meer

Welke kosten zijn er bij een verkoop op lijfrente?

De kosten bij een verkoop op lijfrente zijn gelijkaardig aan een gewone verkoop. De verkoper is de opdrachtgever en betaalt dus de makelaar. U vindt hier onze tarieven. Een verkoper heeft ook zijn gebruikelijk informatieplicht en moet dus een aantal documenten voorzien zoals een EPC attest (Energieprestatiecertificaat), keuring van de elektrische installatie, ovam bodemattest, vastgoedinformatie van uw stad/gemeente.

De koper betaalt de gebruikelijke aankoopkosten, met o.a. de registratierechten, aktekosten en ereloon van de notaris.

Lees meer

Waarom verkopen op lijfrente?

Er moet een bepaalde behoefte zijn om te verkopen op lijfrente. Als er geen rechtstreekse erfgenamen zijn, willen verkopers meestal de torenhoge erfbelastingen (tot 55% in Vlaanderen) vermijden en zelf genieten van hun “stenen spaarpot. Maar ook de behoefte naar een extra inkomen of kapitaal of conflict met erfgenamen zijn veel voorkomende situaties. U vindt hier een volledig artikel

Welke types lijfrente bestaan er?

Er bestaan in principe 3 verschillende lijfrentes. De vrije, de niet-vrije en de gedeeltelijke vrije-lijfrente. Dit zijn niet de juridische benamingen, maar de praktische omschrijving. Lees verder

Wat zijn de voordelen voor de verkoper(s)?

U zet uw stenen om in geld. Van stenen kan je niet eten. En als u wil, kan u in uw eigendom blijven wonen. U ontvangt een startkapitaal en een periodiek inkomen. Als u het gelukt heeft om voldoende lang te leven, zal u meer ontvangen (bij een vrije lijfrente) dan de waarde van uw eigendom. Het kapitaal zal in totaal ook meer opbrengen dan uw verkoopprijs risico-vrij te beleggen bij een financiële instelling. (lees verder)

Wie kiest de notaris?

Net zoals bij een gewone verkoop, mogen zowel de koper als de verkoper hun eigen notaris kiezen.  Dit is zonder extra kosten, noch voor de koper, noch voor de verkoper.  U vindt hier alle notarissen in België

Hoe worden de kosten verdeeld?

Bij een vrije lijfrente is dit heel eenvoudig.  De koper heeft het genot en draagt dus alle kosten van onderhoud, belasting en herstellingen.

Wanneer u zelf het genot houdt, zal u zelf moeten in staan voor alle kosten van onderhoud & herstellingen, die eigen zijn aan het gebruik.

Lees hier alle details

Wat zijn de nadelen van verkopen op lijfrente?

Elk voordeel heb z’n nadeel …  De belangrijkste nadelen bij een verkoop op lijfrente zijn dat u bij aanvang slechts over een kleiner startkapitaal beschikt, bij een vroegtijdig overlijden heeft (of uw erfgenamen) weinig ontvangen voor de eigendom, en als u er zelf blijft wonen ontvangt u finaal minder dan de reële waarde, aangezien u zelf het genot houdt.

Lees verder

Wat als de koper niet meer betaald?

Wat als de koper niet meer betaald?  Dit is de meest gestelde vraag van verkopers op lijfrente.  De verkopers worden op verschillende manieren beschermd door o.a. het expliciet ontbindend beding en de amtshalve inschrijving.  Laat u bijstaan door een expert. Lees meer

Is een hypothecair krediet mogelijk?

Kan een kopen een hypothecair krediet afsluiten voor een aankoop op lijfrente? Ja dit kan, maar enkel met een andere eigendom in waarborg.  Niet met het aangekochte goed.

Lees verder

Wie betaalt de onroerende voorheffing?

Bij een vrije lijfrente uiteraard de koper.  Bij een niet-vrije lijfrente is dit afhankelijk volgens de berekeningen en afspraken.

Standaard maken wij onze berekeningen waarbij de koper de onroerende voorheffing betaalt.

Het aanslagbiljet zal wel verstuurd worden naar de vruchtgebruiker.

Lees verder

Wordt lijfrente geïndexeerd?

Er is geen enkele wettelijke bepaling die vastlegt dat een lijfrente geïndexeerd wordt.  Dit wordt contractueel voorzien.

Lees meer

Hoe duur zijn de erfbelastingen?

De erfbelastingen, of successierechten, starten in Vlaanderen met 3% en gaan tot 55%.

Het tarief varieert in functie van de graad van verwantschap en de omvang van de erfenis.

U vindt hier alle details

Kan je verkopen als u kinderen heeft?

Dit is hetzelfde als bij een gewone verkoop.  Als u volledig eigenaar bent, kan u verkopen, dus ook op lijfrente.

Hebben de kinderen reeds een stuk blote eigendom geërfd, heeft u het akkoord nodig van alle eigenaars.

Lees verder

Is een lijfrente belastingvrij?

Ja, het algemeen principe is dat de lijfrente bij een verkoop op lijfrente vrij is van belastingen.

Er zijn een aantal specifieke uitzonderingen, lees meer.

Relevante berichten

Simulatie aanvragen

Vraag gratis en vrijblijvend een simulatie aan

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijft op de hoogte van nieuw aanbod

Contact

Neem vrijblijvend contact op
Lijfrente-makelaar

Lijfrente-makelaar

Expert in verkoop op lijfrente

Momenteel zijn wij afwezig. Wij helpen u zo vlug mogelijk. Tot binnenkort

Lijfrente-makelaar
Goeie dag,
Hoe kunnen wij u helpen?
Start Chat with:
chat Hoe kunnen wij u helpen?