In een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg...

Lees meer